BISTÅND ÄR POLITIK! En antologi om biståndets utmaningar.

Vad händer när frivilligorganisationer i utvecklingsländer rapporterar till givare istället för till sina medlemmar? Granskas biståndet av media i utvecklingsländer? Varför är Sverige kvar som givare i Etiopien trots våld och övergrepp?

Antologin Bistånd är politik! väjer inte för de svåra frågorna. Framstående biståndsexperter och skribenter har fått sätta tänderna i biståndets saftigaste utmaningar. Politiker från olika riksdagspartier medverkar också i boken, och fördjupar sina perspektiv på bistånd och politik.

Tidningen OmVärlden och biståndsstiftelsen Silc bestämde sig i våras för att ge ut boken i samarbete.

– Det är viktigt att biståndsdebatten inte fastnar i kamerala frågor vilket den har tenderat att göra de senaste åren, utan att den faktiskt handlar om det som biståndet är till för som utveckling och demokrati, säger Jesper Bengtsson, chefredaktör för OmVärlden och tillägger:

– Vi har försökt få en stor bredd bland skribenterna för att nå ut brett med den debatt som boken vill väcka.

Bland de medverkande författarna finns Carin Jämtin, Thomas Hammarberg, Birgitta Ohlsson, Lena Ag, Anna Ek, David Isaksson (red), Jesper Bengtsson, Mia Gröndahl, med flera.

Silc förlag 2011.