ÖSTERLENS KULTURHISTORISKA ROSOR

Ur förordet av Gunnel Diab, ordförande i Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.

”När jag i början av 1990-talet för första gången besökte journalisten och fotografen Mia Gröndahls trädgård, såg jag något jag aldrig tidigare skådat. Utmed de sluttande väggarna i en stor håla trängdes rosor av alla de slag. Inte tjugofem eller femtio, nej snarare hundratalet rosor klädde hålans väggar. Jag blev därför inte särskilt förvånad när Mia några år senare presenterade ett projekt, kallat ”I Rosens Namn”, för chefen för Österlens Museum, Lena Alebo, och undertecknad. En tvivlare undrade om det verkligen skulle gå att göra om ”sillastan” till en rosenstad, och fortsatte ”Sillen gav vårt dagliga bröd, men vad ger rosorna?” Mitt spontana svar på denna fråga blev naturligtvis: ”Människan lever icke av bröd allenast!”

Broschyren Österlens Kulturhistoriska Rosor (32 sidor) berättar om Österlens roshistoria och presenterar tio av de mest intressanta rosorna som upptäcktes under det första årets inventering (2003) av de gamla trädgårdsrosorna på Österlen.

Broschyren publicerades 2004. Text och foto av Mia Gröndahl.