ÖSTERLENSKA TRÄDGÅRDAR

I Österlenska Trädgårdar får vi stifta bekanskap med femton olika, mycket personliga och oerhört vackra trädgådar. Boken handlar om trädgårdsmänniskor som genom intresse och skaparkraft förverkligat sina drömmar. Journalisten Mia Gröndahl har lockat dem att själva berätta om sina älskade trädgårdar. Det gynnsamma österlenska klimatet avspeglas i de unika, högst privata, miljöerna som genom denna bok nu blivit synliga för alla.

Foto Anette Åberg.

Rabén Prisma 1998.