SVENSKA FOTOBOKSPRISET 2007: Juryns hedersomnämnande

Drömmen om Jerusalem

Mia Gröndahl

Journal förlag

Juryns motivering:

Med ”Drömmen om Jerusalem” har Mia Gröndahl gjort en fotohistorisk forskningsresa och klarlagt den svenske fotografen Lewis Larssons roll i dokumentationen av sekten American Colony i Palestina under de första decennierna av 1900-talet.

Gröndahls bok är en storslagen visuell berättelse och en återupptäckt av en betydande fotograf.