VI SKULLE FÅ LEVA HÄR

Du har en nio meter hög mur på vägen till din syster. Du möts av ett elektroniskt stängsel framför ingången till din arbetsplats. För att nå skolan måste du vänta vid en grind i timmar innan soldaterna dyker upp och öppnar. När kvällen kommer kan du inte längre se solnedgången: allt du ser är betong.

Det byggs en mur i Palestina. Den skär genom liv. Den stänger inne människor, skiljer dem från varandra, tar ifrån dem deras mark, vatten, utsikter och anhöriga.

Följ med på en resa längs muren. Möt de människor som skulle få leva i sitt land, men som nu finner sina liv sönderslagna. Läs också om kampen mot bygget och omvärldens ansvar.

Mer än ett decennium efter Berlinmurens fall byggs i dag en mur som är flera gånger längre och högre. Den skär på samma sätt ett sår genom världen och får konsekvenser som ekar långt från byggplatserna. Sådana här murar borde inte få byggas i vår tid.

Men inte heller den här varar för evigt.

Muren i Palestina finns bara så länge omvärlden accepterar den.
(Agora 2005)

Antologi. Författare Gideon Levy, Mia Gröndahl (text och foto), Anne Smith, Shora Esmailian, Klas Rönnbäck, Anna Sehlin, Andreas Malm (red), Gustav Fridolin, Mona-Lisa Sundbom, Lina Flyrén, Peter Lagerquist, Asma Agbarieh, Thomas Eneroth, Sanna Bergqvist, Simon Andersson, Johan Östborg, Göran Greider, Jenny Rosén Gomez, Josefin Pettersson, Michael Azar, Inger Jonasson, Björn Kirsch, Lina Makboul.